ประวัติความเป็นมา

คอร์สอบรม

ทำเนียบคณะกรรมการ

ติดตามข่าวสาร

คอร์สอบรม

เข้าร่วมอบรมสัมมนา กับเรา

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจากเรา และสามารถเข้าอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

สารจากนายกสมาคม

ในการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ได้รับการเลือกตั้งจากพี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปีพ.ศ.2561-พ.ศ.2563 เป็นนายกสมาคม คนที่ 11 นับจากปี พ.ศ. 2498 ซึ่งถือเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวสาร / กิจกรรม

โบว์ลิ่ง พี่จิตรมณี 21-07-2556

โบว์ลิ่ง พี่จิตรมณี 21-07-2556

ประชุมใหญ่ 25-06-2559

ประชุมใหญ่ 25-06-2559

โบว์ลิ่ง อ สุเทพ 2554

โบว์ลิ่ง อ สุเทพ 2554

VIDEO กิจกรรม