สมาชิกสามัญ

฿300
Button

ผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และได้พ้นจากการเป็นนักศึกษา

-สมัครครั้งแรก 300 บาท

  • ค่าจดทะเบียน 100 บาท
  • ค่าสมาชิกรายปี 200 บาท

*** ต่ออายุสมาชิก ปีละ 200 บาท

สมาชิกสมทบ

$200
Button

เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือเคยได้รับการศึกษาอบรมจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-สมัครครั้งแรก 300 บาท

  • ค่าจดทะเบียน 100 บาท
  • ค่าสมาชิกรายปี 100 บาท

*** ต่ออายุสมาชิก ปีละ 100 บาท

สมาชิกกิจกรรมทางวิชาการ

฿300
Button

บุคคลผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคม

-สมัครครั้งแรก 300 บาท

  • ค่าจดทะเบียน 100 บาท
  • ค่าสมาชิกรายปี 200 บาท

*** ต่ออายุสมาชิก ปีละ 200 บาท

เข้าร่วมอบรมสมัมนา กับเรา

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจากเรา และสามารถเข้าอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ