สารจากนายกสมาคม

คอร์สอบรม

พันธกิจ เป้าหมาย

ติดตามข่าวสาร

คอร์สอบรม

เข้าร่วมอบรมสมัมนา กับเรา

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารจากเรา และสามารถเข้าอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

สารจากนายสมาคม

ในการประชุมใหญ่วิสามัญสมาคม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ได้รับการเลือกตั้งจากพี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ปีพ.ศ.2561-พ.ศ.2563 เป็นนายกสมาคม คนที่ 11 นับจากปี พ.ศ. 2498 ซึ่งถือเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวสาร / กิจกรรม

สัมมนาหลักสูตร ไขปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร […]

Our main target is to “Developing Yourself as a Leader”

The upcoming budget for the Chicago Public Schools will rely on $500 million in yet-to-be-enacted pension savings by Illinois, school officials said on Monday.

placeholder
Those Other College Expenses You Aren’t Thinking About

Thousands of teenagers across the UK will have school lessons in mindfulness in an experiment designed to see if it can protect against mental illness.

VIDEO TOUR