คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร่วมกับ
สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมสัมมนา

ไขปัญหาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น.

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร และทาง Facebook Group

วิทยากร

คุณวิไล วัชรชัยสิริกล

คุณศักดิ์ชาย ศิริรักษ์

และวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

นักบัญชี นักธุรกิจ เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นักศึกษาบริหารธุรกิจ ผู้สนใจทั่วไป


หัวข้อสัมมนา

ㆍ นำเสนอจากมุมมองผู้เสียภาษี

- ความแตกต่างระหว่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยวิทยากรรับเชิญจกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและภาษีบำรุงท้องที่

- ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่เรียกเก็บย้อนหลังได้กี่ปี

- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี/ได้รับยกเว้น/ไม่อยู่ในข่ายเสียภาษี

- ผู้เสียภาษีคือใคร แตกต่างจากผู้ชำระภาษีแทนอย่างไร

- ฐานภาษีปี 2564 และกรณีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์

- การแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์/ทิ้งไว้ว่าง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- ความสำคัญของการยื่นคำร้องแก้ไขบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับความจริง

- หน้าที่ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งแล้วมีผลใด สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดให้ผู้เช่าออกภาษี โรงเรือนแทน มีผลอย่างไรต่อภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ㆍ นำเสนอจากมุมมองจากองค์กรจัดเก็บภาษี

- การส่งบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษี หากไม่ได้รับควรทำอย่างไร

- การแจ้งประเมินภาษี ส่งอย่างไร ส่งให้ใคร ผู้เสียภาษีที่ไม่ได้รับการประเมิน ควรทำอย่างไร เจ้าของที่ดินหลายคน

- การบรรเทาภาษี 3 ปี และเงื่อนไขได้รับสิทธิ

- ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่มเท่าไร

- วิธีการชำระภาษี และการคืนภาษี

- การคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินภาษี

- ไม่จ่ายภาษีมีผลอย่างไร

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินภาษีเพิ่ม/ลดได้ภายในกี่ปี

ค่าสัมมนา

นับชั่วโมง CPD/CPA อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ค่าสมาชิกและสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Facebook Group
สมาชิก 300 + 700 = 1,000 300 + 300 = 600
บุคคลทั่วไป 1,200 800

**ไม่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม สมัครสมาชิกสมาคม

การชำระเงิน


กรุณาโอนค่าสมาชิกและคำสัมมนา ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2563

แจ้งโอนเงิน

สมัครสมาชิก/จองสัมมนา

บัญชี สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 052-4-05399-1

แจ้งโอนเงินทาง @abaru หรือ E-mail : abaru.ram.2020@gmail.com

ABARU News

Gallery

ดูทั้งหมด >>>

Clips